Договір публічної оферти

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією «Продавця» -Фізичної особи підприємства Попик Юрій Сергійович укласти договір купівлі-продажу Товару (замовлення, придбання та доставки), представленого за допомогою Каталогу товарів, доступ до якого надається через інтернет-ресурс (сайт), розміщений за адресою:https://prima-luce.com.ua/shop/.

Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим.

Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «ЗАМОВИТИ» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» (Корзина) і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення.

I. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар– об’єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем за допомогою Каталогу товарів та поміщений у Кошик.

1.3. Сайт – сукупність наступних елементів: програмної складової (архітектура, програмний код), зовнішнього оформлення сайту (дизайн), баз даних, інформаційного наповнення (контент сайту: тексти, графічні зображення, аудіо- та відеофайли тощо), інші об’єкти права інтелектуальної власності, що розміщуються під доменним іменем prima-luce.com.ua/. Сайт надає можливість здійснювати оформлення замовлень та здійснення купівлю-продаж товарів.

1.4. Каталог товарів –перелік товарів (послуг) з їхнім описом. Дані про товар можуть включати текстову описову інформацію, значення характеристик, зображення, відомості про класифікацію, мультимедійну інформацію, інформацію про ціни та інше залежно від призначення; детальний опис Товару, що пропонується Покупцю і до якого надається доступ черезінтернет-ресурс за посиланням https://prima-luce.com.ua/shop/.

Відповідно до представлених у Каталозі товари поділяються на 2 (два) види:

1.4.1. власного виробництва (виготовляються Товариством з використанням власної або найманої робочої сили);

1.4.2. імпортні товари (закупівля яких здійснена від іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів на законних підставах).

1.5. Продавець Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРІМА ТЕХНОЛОДЖІ», що внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під ідентифікаційним кодом 41461010,надає послугу доступу до Каталогу товарів для укладення договорів купівлі-продажу з Покупцями дистанційним способом.

1.6. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця таздійснює замовлення щодо купівлі товару, що представлений за допомогою Каталогу товарів.

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі (далі – Покупець) укласти договір купівлі-продажутоварів за допомогою дистанційного способу. Зазначений договір є публічним. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.4. Оформленням замовлення за допомогою СайтуПокупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цього пропозиції (оферти).

2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжнього Пропозиції (Пропоновані можливості) шляхом оформлення замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних.

2.6. Надаючи свої персональні дані при реєстрації або оформленні замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

2.7. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

2.8. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

2.9. Продавцю належить свідоцтво і відповідні права на знаки для товарів і послуг: право на використання, виключне право дозволяти використання, виключне право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Укладення даного Договору жодним чином не позбавляє ТОВ «Пріма Технолоджі» таких прав.

IIІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов’язаний:

3.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

3.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

3.2. Продавець має право:

3.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації у Каталозі товарів.

3.2.2 Відмовити у виконанні замовлення, повідомивши про це клієнта в термін до 48 год (для всіх типів продукції) листом на електронну пошту;

3.2.3 Змінювати комплектацію на власний розсуд, яка не впливає на основні характеристики виробу та на його експлуатаційні властивості.

3.3 Покупець зобов’язується:

3.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовамиДоговору і цінами, запропонованими Продавцем у Каталозі товарів.

3.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повиненповідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатнідля доставки Покупцеві замовленого Товару.

IV. ЦІНА ТОВАРУ

4.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана у відповідному розділі Каталогу товарів.

4.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

4.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов’язується негайно проінформувати Покупця про зміну ціни Товару до фактичного отримання Товару Покупцем.

4.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

4.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

4.6. Продавець вказує вартість доставки Товару при оформленні замовлення за допомогою інтернет-ресурсу.

4.7. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

4.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними врозділі «ОПЛАТА», в тому числі – шляхом безготівкового розрахунку для юридичних осіб з ПДВ та оплати на рахунок ФОП із застосуванням відповідних платіжних систем.

4.8.1 Оплата за товар для фізичних осіб через платіжну системуLiqPay; накладеним платежем (післяплата) або на рахунок ФОП “Попик Ю.С” через касу банку.

4.8.2 Оплата за товар для юридичних осіб платників ПДВ на розрахунковий рахунок ТОВ “ПРІМА ТЕХНОЛОДЖІ” після надання всіх правоустановчих документів та укладання договору постачання.

V. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем за допомогою оформлення на Сайті шляхом вибору необхідного товару, вказівки даних Покупця та натискання кнопки «Замовити».

5.2. При оформленні замовлення Покупець зобов’язується надати щонайменше наступну інформацію:

5.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

5.2.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

5.2.3. контактний телефон.

5.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в Кошику (Корзина).

5.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця через Оператора.

5.5. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму кошика.
Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

5.6. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

5.7. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення за допомогою Сайту.

VІ. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ,
ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

6.1. Терміни виконання замовлення:

6.1.1. Термін виконання замовлення для продукції власного виробництва до 45 днів.

6.1.2 Термін виконання замовлення для продукції імпорту залежить від типу товару його наявності на складах виробника, але не перевищує 60 днів.

6.2 Способи, порядок і терміни доставки товарів вказуються у відповідному розділі Кошика.

6.3. Самовивіз товару: після формування Замовлення покупець може розрахуватися і отримати свій товар за адресою: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород вул. Мукачівська  50.

6.4. Постачання товару здійснюється кур’єрськими службами доставки Нова Пошта та Міст Експрес. За побажанням клієнта може здійснюватись іншим зручним способом попередньо погодивши  це з менеджером інтернет-магазину.

6.5. При замовленні від 5000 грн вартість доставки оплачується компанією ТОВ “ПрімаТехнолоджі” у всіх інших випадках вартість доставки платна. Вартість доставки регулюється тарифною політикою служб доставки. Ознайомитись з тарифами можливо, натиснувши на обрану службу доставкиу розділі «ДОСТАВКА».

6.6. Відповідальність Продавця припиняється з моменту передачі товару Перевізнику (для всіх товарів, представлених у Каталозі). Повну відповідальність за доставку вантажу несе служба доставки.У разі,якщо Ви помітили, що пошкоджене заводське пакування чи до Вас приїхав пошкоджений товар Ви вправі написати претензію безпосередньо на відділенні кур’єрської служби та відмовитись від отримання вантажу.

6.7. Покупець або Представник Покупця під час приймання товару (власного виробництва)зобов’язаний оглянути Товар і в разі наявності претензій до габаритного розміру, потужностей, неробочого стану зобов’язаний негайно заявити про такі претензії. У разі, якщо такі претензії не заявлені негайно під час прийняття Товару, в подальшому Покупець не має право заявляти їх, якщо інше не передбачено Розділом VIІ цієї оферти.

VІI. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Покупець має право відмовитися від товару – в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів» та чинним законодавством України.

7.2. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Споживачем, який його придбав, (в т.ч. не стандартні, за бажанням Покупця, розміри та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані у Каталозі товарів.Товар вироблений під замовлення – поверненню не підлягає, тільки в разі виявлення браку.

7.3. Відповідно до чинного законодавства у разі виявлення невідповідності товару та погодженого замовлення покупець, заявивши про такі невідповідності у письмовій формі, має право на повернення протягом 14 днів так як товар виготовляється по індивідуальному замовленню клієнта.Повернення купленого у Продавця товаруабо обмін на інший протягом 14 днів з моменту покупки можливий лише у випадку, якщо надано товарний чек або видаткову накладну на придбаний товар, а також збережений товарний вигляд виробу і його комплектуючих: відсутні механічні пошкодження, подряпини, потертості, а товари в блістерній (одноразовій) упаковці не розкривалися.

7.4. При відмові Покупця від товару Продавець повертає кошти в розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат Продавця на доставку товару, який повертається.

7.5. Повернення суми, зазначеної в п.7.4. здійснюється одночасно з поверненням товару.

VIIІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених за допомогою Сайту і придбаних у Продавця.

8.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформаціїпри оформленні Замовлення.

8.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

8.4. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.5. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, перелік яких міститься в частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а також обставини технічного характеру, які призводять до технічних збоїв та порушують нормальну роботу Сайту.

8.6. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин повинна повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

8.7. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка потрапила під їх дію, повинна повідомити іншу Сторону про їх припинення протягом 2 (двох) робочих днів, а також повідомити протягом якого часу така Сторона має намір виконати свої зобов’язання.

8.9. Належним та достатнім підтвердженням дії форс-мажору щодо однієї зі Сторін є сертифікат щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України.

8.10. Гарантійні зобов’язання вказуються в описі виробу на сайті prima-luce.com.ua.

8.11. При настанні гарантійного випадку та виконання Продавцем своїх зобов’язань термін гарантії визначається датою придбання товару.

ІХ. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цього Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

9.4 Покупець надає згоду на направлення йому інформаційних матеріалів, зокрема маркетингового характеру, що містять інформацію про діяльність Продавця.

9.5 Зміни до умов Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

9.6 Якщо Покупець здійснює оплату товарів Продавця, або вчиняє інші дії, після внесення змін до цього Договору, тим самим, Покупець погоджується з такими змінами та надає згоду на виконання умов Договору в новій редакції.

9.7 Акцептуючи цей Договір, Покупець також погоджується з Політикою конфіденційності.

9.8 Покупець надає згоду на направлення йому інформаційних матеріалів, зокрема маркетингового характеру, що містять інформацію про діяльність Продавця.

Х. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ФОП “ПОПИК ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ”
Юр. адреса:88000 Україна, м. Ужгород
Вул. 8 го Березня буд 19 кв 15
IBAN:UA063052990000026002003600668
в АТ КБ “ПРИВАТ БАНК”
ЄДРПОУ: 41461010
Тел:+380500757485
Email:ceo.primatech@gmail.com

Передзвонити мені

×